Projecten

 

ecosub heeft zich met de volgende projecten bezig gehouden:

 

Baggerspeciestorting Loswallen Noordzee

Biogeografie in de Noordzee

Bodemfauna Noordzeekanaal

Windturbines op zee

Klaverbank, natuur en effecten van sedimentwinning

Groeibepalingen Strandgaper (Mya arenaria)

Levering onderwaterfoto's

Adviezen Oceanium Diergaarde Blijdorp

Inspectie van de zeebodem bij Qatar in verband met de aanleg van een gasleiding

Milieuaspectrapportage elektriciteitsleiding Texel - Vlieland

Inventarisatie Driehoeksmosselen Volkerak Zoommeer en Randmeren

Selectie onderwaterfilmfragmenten voor Noordzeefilm

Baggerspeciestorting Zeeuwse Wateren

Macrofauna en hydromorfologie van zoute wateren, een KRW project


Klik op de projecten voor meer informatie