Macrofauna en hydromorfologie van zoute wateren

 

In 2005 werd opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ een desk studie uitgevoerd in het kader van “Dosis-effect hydromorfologie”, een project van de Kaderrichtlijn Water. Dit resulteerde in een rapport waarin informatie bijeen is gebracht over macrofauna in een aantal zoute watertypen: Grote zoute meren (M32), Overgangswateren (O2) en Kustwateren (K1, K2 en K3). Voor 161 soorten worden hydromorfologische randvoorwaarden gepresenteerd en aangegeven wordt welke aspecten van de levenswijze van belang zijn voor het voorkomen van deze soorten. Daarnaast gaat dit rapport voor de genoemde zoute wateren in op antropogene effecten die gerelateerd zijn aan de hydromorfologie.


Product: Van Moorsel, G.W.N.M. 2005. Macrofauna en hydromorfologie van zoute wateren. ecosub, Doorn. pp. 78, incl. 4 figuren, 3 tabellen, 5 bijlagen.
Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
terug naar overzicht projecten