Baggerspeciestorting Loswallen Noordzee

 
In de loop van de jaren 90 werd Loswal Noord, een locatie in de Noordzee voor de storting van baggerspecie uit de Rijnmond, buiten gebruik gesteld en werd een nieuwe locatie in gebruik genomen: Loswal Noordwest. Van 1995 tot en met 1999 zijn diverse studies verricht naar de effecten daarvan op het bodemleven.Deze rapportages zijn samengevat door ecosub ten behoeve van de eindrapportage "van Noord tot Noordwest".
Product: bijdrage in rapport:
S. Stutterheim 2002. van Noord tot Noordwest. Een studie naar de berging van baggerspecie op loswallen. RIKZ/2002.047, pp. 310
download dit rapport [8,3 MB]
Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Kust en Zee
meer over zeeslib
terug naar overzicht projecten