De Klaverbank

 

De Klaverbank ligt op ruim 150 km ten noordwesten van Texel op een diepte van 30-50 m. Dit gebied staat al geruime tijd in de belangstelling voor de winning van grind – hier ligt de grootste grindvoorraad van het Nederlandse deel van het Continentale Plat (NCP). Recent gaat de aandacht meer uit naar de winning van beton- en metselzand; dat ligt er zo voor het opscheppen. De Klaverbank is echter niet alleen een mijnbouwgebied. Juist de bijzondere samenstelling van het sediment biedt mogelijkheden voor een natuurtype dat elders op het NCP niet of nauwelijks wordt gevonden. Maar welke natuurtype is dat en hoe kwetsbaar is dat voor de mijnbouwplannen?

In 2002 liet de Rijkswaterstaat ecosub een onderzoek uitvoeren op de Klaverbank. Met schepen van de Directie Noordzee werden raaien onderzocht met een side-scan sonar. Bodemmonsters werden verzameld met een Hamonhapper en door duikers en de vis- en epifauna werd bemonsterd met een boomkor. Ook werden videobeelden opgenomen. Door de combinatie van methodieken ontstond een goed beeld van de ecologie van de Klaverbank. Meer informatie over het onderzoek van ecosub op de Klaverbank vindt u via de nieuwspagina.

Beelden van het Klaverbankonderzoek vindt u hier. Een indruk van het onderwaterleven hier.


Product: rapport:
Moorsel, G.W.N.M. van, 2003. Ecologie van de Klaverbank. Biotasurvey 2002. Ecosub, Doorn

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIKZ

laatste nieuws over de Klaverbank

terug naar overzicht projecten