Wie doet ecosub

 

De activiteiten van ecosub worden gecoördineerd en of uitgevoerd door godfried van moorsel.

Tijdens zijn biologiestudie in Groningen in de jaren '70 ontwikkelde hij een bijzondere belangstelling voor de ecologie van de zee. Hij deed twee doctoraalonderwerpen op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel.

Van 1978 - 1981 verrichtte hij een promotieonderzoek aan steenkoralen op het Caribisch Marien-Biologisch Instuut (Carmabi)* op Curaçao.

In de jaren '80 was hij wederom op het NIOZ om het effect van oliebestrijdingsmiddelen en eutrofiëring te onderzoeken met behulp van kunstmatige wad-ecosystemen (mesocosms).

Van 1989 tot en met 2001 werkte godfried als onderzoeker en adviseur voor Bureau Waardenburg bv in Culemborg. Hij deed daar met name onderzoek naar het leven in de Noordzee en in het Deltagebied. Voorts was hij betrokken bij onderzoek naar Driehoeksmosselen in de Randmeren en schelpenbanken in de Waddenzee. Veel van dit werk betrof effectstudies, zowel veldwerk als voorspellende studies (MERs). Ook deed hij onderzoek in het buitenland; zo onderzocht hij op Bonaire (Nederlandse Antillen) het 'Lac', een gebied met mangroven en zeegrassen.

Vanaf 2001 zette godfried van moorsel zijn activiteiten als marien ecoloog voort met de start van ecosub.

 


Voor een meer gedetailleerde indruk van de werkzaamheden van godfried van moorsel wordt verwezen naar zijn lijst van rapporten en publicaties.

*Inmiddels staat (Carmabi) voor Caribbean Research and Management of Biodiversity