Specialisme

 

De werkzaamheden van ecosub houden veelal verband met de ecologie van bodemleven in zoute en brakke wateren. Zie ook wat doet ecosub.

Naast de bemonstering en analyse van materiaal uit zandige en slibrijke bodems heeft ecosub speciale expertise op het gebied van leven op harde substraten zoals dijken, wrakken, windturbines, kunstmatige riffen, veenbanken en schelpenbanken.

Onderzoek aan dit soort objecten wordt uitgevoerd door duikwerkzaamheden en/of door onderwaterfotografie en -video. Door zich zelf onder water te begeven ontstaan bevindingen uit de eerste hand en blijven de lijnen naar de rapportage kort.

ecosub beschikt over specialistische kennis op het gebied van allerlei onderwerpen, zoals zoet-zout overgangen, koraalriffen, MPAs (Marine Protected Areas), onderwatergeluid zeezoogdieren, bevissing, natuurbouw en interpretatie side-scan sonar beelden. Bent u op zoek naar kennis en toepassingen op het gebied van mariene ecologie, neem dan contact op met ecosub.

Door het begin van de publicatielijst te raadplegen krijgt u ook een indruk van de specifieke expertise van ecosub.