Opdrachtgevers

 

Sinds de start van ecosub werden projecten uitgevoerd voor de volgende organisaties:

Arcadis

Bureau Waardenburg bv

Calduran, kalkzandsteen, Harderwijk

Diergaarde Blijdorp

Expertisecentrum PMR (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Fugro

KEMA Power Generation & Sustainables

Ministerie van LNV, Directie Kennis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Rijkswaterstaat, Directie Noordzee

Rijkswaterstaat, Rijks Instituut voor Kust en Zee / RIKZ

Stichting De Noordzee

Thalassa Picture Services

TNO-MEP (Milieu, Energie en Procesinnovatie)

WL | delft hydraulics